Blog

 

Wat coaches kunnen leren van bijen en bloemen

“Bijen maken bloemen mooier”.  Dat was de titel van een artikel van Lotte Steens in de Standaard. Het artikel geeft een inkijk in een experiment met twee velden planten. De bestuiving van een veld werd overgelaten aan bijen. Een ander veld werd bestoven met zweefvliegtuigen. Wat bleek?

Na een aantal generaties begonnen de planten van elkaar te verschillen. De bloemen die door bijen bestoven werden, werden groter, mooier en geuriger. Generatie na generatie versterkten de planten de eigenschappen die bijen appreciëren. Daartegenover staken de planten die bestoven werden door de zweefvliegtuigen schraal af. Die waren niet alleen kleiner, sommige bloemstructuren degenereerden. Door de genetische verarming bleken ze veel vatbaarder voor ziekten.

Wat is de relatie met coaching?

Technologie kan nooit oprechte aandacht vervangen. Niet alleen planten maar ook mensen verpieteren zonder belangstelling en een waarderende blik. Mensen bloeien op als ze oprechte aandacht krijgen. Wat doet het als een leidinggevende zegt: ik heb een uitdagende taak voor jou. Het is buiten je comfortzone en het zal niet gemakkelijk zijn maar ik vertrouw erop dat je dit kan. Ik geloof in jou en ik hoop dat jij dit op jou wil nemen.

Wat is het effect?  Je wil het waarmaken. Je wil het vertrouwen waard zijn. Mensen vertrouwen maakt hen betrouwbaar. In tijden van vluchtige communcatie, een overvloed aan online trainingen en managementtools, is er meer dan ooit nood aan mensen die de vaardigheid van de oprechte dialoog beheersen. Dat vraagt aandacht kunnen vrijmaken, de ander laten uitspreken, niet meteen met je eigen oplossing er door heen fietsen. Het vermogen om in de diepte te kunnen luisteren. Maar ook het lef hebben om de ander te onderbreken in zijn denkproces en hem op een ander spoor te zetten. Een goede coach is een liefdevolle pitbull. Die je als het ware in je nekvel pakt en je blik opent voor nieuwe perspectieven. Want mensen komen niet naar een coach om gelijk te krijgen. Ze willen gehoord en vervolgens uitgedaagd worden. 

In onze opleidingen besteden we veel aandacht aan het vermogen om echt contact te maken en op een dieper niveau naar iemand te luisteren. Met belangstelling vragen stellen opent de ander zijn blik. Het is verbazingwekkend wat mensen bereid zijn om te delen als ze maar voelen dat er oprecht geluisterd wordt. Er ontstaat verbondenheid in de groep. Waardoor je later ook verder met elkaar komt als het spannend wordt en moeilijke zaken moeten besproken worden.

Wil je graag meer connectie maken? Als leidinggevende vergroot dit je impact en versterkt het de veerkracht in je team. Weet jij wat jouw medewerkers écht bezig houdt? Vraag het eens. En laat je verrassen door het antwoord. Deel je gedachten, we leren van elkaar.

Als je collega’s of netwerk interesse hebben, deel het. Ze zullen jou dankbaar zijn en wij ook.

Bie Van Laer